Branchepower

Branchepower is de netwerkorganisatie die branche-, beroeps- en ondernemersorganisaties en hun leden concrete oplossingen biedt via het modulair Ontzorg Service Pakket. Van strategie, positionering en advies over lobby voor uw organisatie, tot ledenservice, communicatie en veel voordeel, gemak en ondersteuning voor uw leden. Uw doel tenslotte is een gezonde organisatie met een enthousiaste achterban.

 

De mensen achter Branchepower weten wat er nodig is om een brancheorganisatie succesvol te laten optreden. Ze weten ook hoe u meer kunt betekenen voor uw leden. Dat kan al op een laagdrempelige wijze en zonder overbodige investeringen.

Branchepower biedt u branche power:

Een (nieuw) bedrijfsmodel voor uw brancheorganisatie met specifieke toegevoegde waarde op

organisatie- en communicatiegebied.

 

Een modulair Ontzorg Service Pakket voor uw leden met de duidelijke signatuur van uw

brancheorganisatie. Gezamenlijke deelneming van de leden aan het servicepakket zorgt

voor een geringe investering en waarborgt de leden voordeel, gemak en ondersteuning in de

bedrijfsvoering en communicatie. Concreet betekend dit ondersteuning op de volgende vlakken:

Strategie &

management

Lobby

Ledenadvies

Ledenservice

Communicatie

Secretariaat

Branchepower,

voor meer lobbypower

Branchepower beschikt in MKB-Nederland over een wijdvertakt netwerk met waardevolle contacten bij organisaties en overheidsinstanties. Wij kunnen een overheidslobby voeren op regionaal, nationaal en Europees niveau. Daarnaast kunnen wij voor specifieke themalobby's onze contacten mobiliseren en inzetten.

Diensten

Algemene ondernemerslobby (aansluiting MKB NL)

Branchespecifieke lobby

CAO-lobby

Branchepower,

voor meer lobbypower

Branchepower beschikt in MKB-Nederland over een wijdvertakt netwerk met waardevolle contacten bij organisaties en overheidsinstanties. Wij kunnen een overheidslobby voeren op regionaal, nationaal en Europees niveau. Daarnaast kunnen wij voor specifieke themalobby's onze contacten mobiliseren en inzetten.

Diensten

Algemene ondernemerslobby (aansluiting MKB NL)

Branchespecifieke lobby

CAO-lobby

Strategiecheck

Toegevoegde waarde- en businessmodel

Verenigingsdemocratie

Bestuursondersteuning

(Interim)management

Secretariaatstvoering

Subsidieverwerving

Projectmanagement

Diensten

Strategie & management

Strategische keuzes maken met het oog op de toekomst van uw branche, uw leden en uw organisatie behoren tot uw kerntaken. Hoe toekomstbestendig is uw organisatie eigenlijk? Om u hierin te ondersteunen, kan Branchepower uw branche en uw organisatie op onderdelen of in haar geheel doorlichten.

Branchepower dienstverlening 2015

Branchepower voor meer servicepower.

Branchepower biedt een op uw branche passend assortiment van ledenservices, waarmee u uw meerwaarde naar uw leden kunt garanderen in gemak, financieel voordeel, echte support en goede informatie. Communicatie vindt plaats onder uw naar en in uw huisstijl.

 

Branchepower zoekt naar de meest efficiënte oplossing, begeleidt de overgang naar andere toeleveranciers en zorgt voor overzichtelijke facturering. Ook de jaarlijkse contractencheck en de follow-up daarop is in goede handen bij Branchepower.

Branchepower, voor meer adviespower

Branchepower kan u in uw advisering naar uw leden ondersteunen met het adviseren over bedrijfs-overname en -opvolging, het verkrijgen van subsidies, aanbestedingen, crisismanagement, de benodigde juridische bijstand en trainingen.  Zo kunt u uw leden het beste bieden.

Advisering bedrijfsoverdracht

Subsidie-advies

Crisismanagement

Juridische dienstverlening/Rechtsbijstand

Overname-/opvolgingadvies

Aanbestedingsadvies

Trainingen bedrijfsvoering

Informatie (downloads)

Diensten

Branchepower,

voor meer lobbypower

Branchepower beschikt in MKB-Nederland over een wijdvertakt netwerk met waardevolle contacten bij organisaties en overheidsinstanties. Wij kunnen een overheidslobby voeren op regionaal, nationaal en Europees niveau. Daarnaast kunnen wij voor specifieke themalobby's onze contacten mobiliseren en inzetten.

Diensten

Algemene ondernemerslobby (aansluiting MKB NL)

Branchespecifieke lobby

CAO-lobby

Branchepower, voor meer communicatiepower

Het leiden van een gezonde brancheorganisatie valt en staat met een transparante en ondubbelzinnige communicatie naar 'buiten' en naar de leden. Branchepower beschikt over doelgerichte middelen om uw communicatie - online en offline - te verbeteren of uit te bouwen.

Ledenadministratie en financieel beheer

Ledenregistratie en CRM

Bestuursondersteuning

Vergadersupport

(Interim)management

Telefonische bereikbaarheid

Branche- en omzetmonitor

Marktonderzoek

Enquêtesoftware

Animaties / filmpjes

Diensten

Branchepower,

voor meer lobbypower

Branchepower beschikt in MKB-Nederland over een wijdvertakt netwerk met waardevolle contacten bij organisaties en overheidsinstanties. Wij kunnen een overheidslobby voeren op regionaal, nationaal en Europees niveau. Daarnaast kunnen wij voor specifieke themalobby's onze contacten mobiliseren en inzetten.

Diensten

Algemene ondernemerslobby (aansluiting MKB NL)

Branchespecifieke lobby

CAO-lobby

Branchepower,

voor meer secretariaatpower

Om uw leden uiterste service te bieden, is het belangrijk dat uw interne

organisatie staat. Branchepower kan u ondersteunen met allerlei vormen van secretariaatsvoering.

Diensten

Ledenadministratie en financieel beheer

Ledenregistratie en CRM

Bestuursondersteuning

Vergadersupport

(Interim)management

Telefonische bereikbaarheid

Branchepower maakt branches sterker.

GA NAAR BOVEN

Bezig met versturen....

Er is een fout ontstaan.

Bedankt voor uw aanvraag. We nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Contact info

Feedback

Neem voor meer informatie contact op met Branchepower

via de onderstaande gegevens of via het formulier.

Da Vincilaan 5

6716 Ede

+31 6 51 20 04 95

Adres

Telefoon & Fax

E-mail